פתרון הבגרות באנגלית – מועד קיץ 2007

פתרון הבגרות באנגלית – מועד קיץ 2007

להלן פתרונות בחינות הבגרות, אשר נערכו בתאריך 21.5.2007:

  • פתרון שאלון א' – Module A (שאלונים 016102, 401)
  • פתרון שאלון ב' – Module B (שאלונים 016103, 402)
  • פתרון שאלון ג'  – Module C (שאלונים 016104, 403)
  • פתרון שאלון ד' – Module D (שאלונים 016105, 404)
  • פתרון שאלון ה' – Module E (שאלונים 016106, 405)
  • פתרון שאלון ו'  – Module F  (שאלונים 016107, 406)
  • פתרון שאלון ז' – Module G (שאלונים 016108, 407)

קרדיט: יואל גבע
קישור:

באדיבות:

יואל גבע – פתרונות לבחינות בגרות