פתרון הבגרות במתמטיקה – מועד קיץ 2007

פתרון הבגרות במתמטיקה – מועד קיץ 2007

להלן פתרונות בחינות הבגרות, אשר נערכו בתאריך 29.5.2007:

3 יחידות:
פתרון שאלון א' – מס' 035001
פתרון שאלון ב' – מס' 035002
פתרון שאלון ג' – מס' 035003

4 יחידות:
פתרון שאלון ג' – מס' 035003
פתרון שאלון ד' – מס' 035004
פתרון שאלון ה' – מס' 035005

5 יחידות:
פתרון שאלון ה' – מס' 035005
פתרון שאלון ו' – מס' 035006
פתרון שאלון ז' – מס' 035007
קרדיט: יואל גבע
קישור:

באדיבות:

יואל גבע – פתרונות לבחינות בגרות