אנחנו ננצח!

כידוע לכם בימים אלו מבצע 'עופרת יצוקה' מתבצע וכמו בכל פעילות צבאית תמיד נמצא קשר בתורה המדבר על המקרה.
נמצאו מספר פסוקים אשר נמצאו חופפים למצבע 'עופרת יצוקה' ובחרתי לפרסם כאן מספר פסוקים מספר עמוס.
על פי פסוקים אלה, אנחנו ננצח במערכה.

נמצא בספר עמוס
נמצא בספר עמוס

ועוד סטיקר שבחרתי לפרסם כאן שמצאתי בפייסבוק:
בעז"ה ננצח

אני מחכה ומצפה לתגובות בעניין,
שלכם – אלעד.