מילון הקיצורים המלא של צה"ל

 שלום, בפוסט זה מילון הקיצורים המלא של צה"ל.
זה מאוד שימושי, במיוחד בשבילי שאני מתגייס שבוע הבא.
המילון מחולק לאותיות א-ת, מתחיל מ א"א , ועד תש"מ .
לקריאה, כנסו לפוסט..
אשמח גם אם תגיבו 🙂

א

א"א = אוויר-אוויר; אינפרא-אדום
אב"ד = אב-בית-דין
אב"כ = אטומי, ביולוגי, כימי
אבש"ר = אבק-שריפה שחור
אבט"ש = אבטחת שטחים
א"ג = אימון-גופני
אג"א = אגף-האפסנאות
אג"מ = אגף-המטה-הכללי; אגף מטה
אגמ"ק = אלונקה, ג`ריקן ומכשיר-קשר
או"ב = ארגון ובקרה
אוג` = אוגדה
אוה"ד = ארגון והדרכה
אח"י = אניית-חיל-הים
אח"מ = אישיות חשובה מאד
אכ"א = אגף-כוח-האדם
אל"כ = אמצעי לחימה כימיים
אל"מ = אלוף-משנה
אלפ` = אלפית (יות)
א"מ = אמצעים מיוחדים
אמ"ל = אין מה להודיע
אמל"ח = (מחלקת) אמצעי-לחימה
אמ"נ = אגף-המודיעין
אמר"ל = אמצעי לראיית לילה
אמ"ת = אזור מוגן (ע"י) תותחים
אנ` = אנטנה
אס` = אסימות
אע"צ = אזרח עובד צה"ל
אפס` = אפסנאות; אפסנאי
אפ"ג = אזור-פגיע (חיל האוויר)
א"ק = אוויר-קרקע
אק"א = אסימות-קו-אפס
ארט` = ארטילריה
אר"מ = איש רם-מעלה, או אישים רמי-מעלה
א"ש = אימוני-שדהב

ב"א = בקרת-אש
בא"ח = בסיס-אימונים חטיבתי
באנ"ד = בקר-אש נייד
באנ"ח = בקר-אש נייח
בא"פ = בסיס-אימונים פיקודי
בד"ח = בקרה ודיווח (חיל האוויר)
בד"צ = בית-דין צבאי
בה"ב = בסיס-הובלה
בה"ד = בסיס-הדרכה
בה"ח = בסיס-החסנה
בה"ס = בסיס-הספקה; ביטחון והסברה
בזנ"ט = ברזל זוויתי נטוע
בח"א = בסיס-חיל-האוויר
בח"ק = בעל-חזקת-קצין
בטמ"ר = ביטחון מרחבי
בט"ש = ביטחון שוטף
ביד"ש = בית-דין שדה
ביה"ב = בית-הבראה
ביה"ס ל-פו"מ = בית-הספר לפיקוד ולמטה
בי"ח = בית-חולים
ת-חולים שדהביח"ש = ב
בל"ל = בלתי-לוחמים
בלמ"ס = בלתי-מסווג
ב"מ = בית-מלאכה
במ"ח = בישול, מאור וחימום
במ"מ = ביקורת-מחלות-מדבקות
במ"פ =בגד מגן פחמי; בלי ממצא פתולוגי
במ"ק = בית-מלאכה (לציוד) קשר
בס"א = בסיס-אספקה-אווירית
בסמ"ח = בית הספר למקצועות המחשב
בס"ר = בית-סוהר
ב"צ = בסיס-ציוד
בצ"ג = בסיס ציוד גיסי (קשר)
בצ"מ = בסיס ציוד מרחבי
בצ"פ = בסיס ציוד פיקודי (קשר)
ב"ק = בלתי-קבוע
בק"א = בקרת איכות
ב.ק.ג. = חיסון נגד שחפת (ראשי תיבות לועזיים)
בק"מ = בסיס-קליטה-ומיון
בר"צ = בסיס רבנות צבאית
ב"ש = ביטחון-שדה

ג

גג"ש = שעת גג לשינה
גד` = גדוד
גד"א = גדוד-איכון
גד"ב = גדוד (תותחים) בינוניים
גד"ה = גדוד-הג"א
גד"מ = גלים דצימטריים
גד"ש = גדוד (תותחי) שדה
גדנ"ע = גדודי-נוער
גדנ"מ = גדוד נ"מ
גה"ס = גדוד-הספקה
גונ` = גונדה
גי"ש = גייסות-השריון
גלח"צ = גילוח (פנים) – צחצוח (נעליים)
גל"צ = גילוי-צוללות
גמ"כ = גדוד-מרגמות-כבדות (נגררות)
גנ"א = גונדת-איכון
גנ"ט = גונדה נ"ט
גנ"ק = גילוי, ניווט, קשר
גר"פ = גדוד רפואה
גש"ח = גדוד-שירותי-חימוש
גש"פ = גדוד-שריון פיקודי

ד

דב"ר = דיבור ברדיו
דוה"ר = דוח-הרעשה
דיאג` = דיאגרמה
דיב` = דיביזיה
דמ"ח = דוח-מצב-חירום
דמ"ע = דוח-מבצעים
דפ"א = דרך-פעולה אפשרית
דפ"ע = דוח-פעילות
דפ"ר = דירוג-פסיכוטכני ראשון
ד"צ = דואר-צבאי

ה

הב"ק = הוראות-ביצוע-קשר (חיל האוויר)
הג"א = (שירות) התגוננות אזרחית
הגמ"ר = הגנה מרחבית
הג"ס = הגנה סבילה (מפני התקפות מן האוויר והפגזות); הגנה סביבתית
הד` = הדרכה
הדר"ט = הדרכה נכונה
הור` = הוראה; הוראות
הנ` = הנדסה
הסב"ש = הסברה שבועית
הפ"ע = הוראות הפיקוד העליון
השת` = השתלמות
הת"ק = הוראות תפעול קשר
הק"ח = התגוננות קרקע חיילית
הק"ש = הוראות קשר

ו

וח"ק = ועדת-חקירה
ולת"מ = ועדה לתיאום שירות מילואים
וש"נ = ועדת שביתת נשק

ז

זוה"ר = זווית-הראייה
זחל"מ = (רכב) זחלי למחצה
זע"ט = זיהוי-עמית-טורף (חיל האוויר)
זע"מ = זמן על המטרה
זע"נ = זמן עבירת נקודה

ח

ח"א = חיל-האוויר
חב"ק = חיל בלתי-קבוע
חג"מ = חיל ההגנה המרחבית
חה"נ = חיל-ההנדסה
חה"ס = חיל-ההספקה
חוב` = חוברת
חופ"ל = חובש פלוגתי
חופש"ש = חופשת שחרור
חזל"ש = חזרה לשגרה
חז"פ = חולית זיהוי פלילי
ח"ח = חיזוק חיובי
חט` = חטיבה
חטמ"ח = חטיבה-מחוז
חטמ"ר = חטיבה-מרחב
ח"י = חיל-הים
חיב"ה = חיילות בשירות המשטרה
חי"ח = חיל-החימוש
חי"מ = חיל-המשמר
חי"ק = חיל-הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים
חי"ר = חיל-הרגלים
חיר"מ = חיל-רגלים מוצנח
חכ"ל = (ה)חיל (ה)כללי
חל"כ = חומר-לחימה כימי
חל"ת = חופשה ללא תשלום
"ל = חדר-מלחמהח
חמ"מ = חשמלאי-מכשירן מטוסים (חיל האוויר)
חמ"נ = חיל-המודיעין
חמ"צ = חיל המשטרה הצבאית
ח"נ = חיל-הנשים (קיים רק הקיצור)
חנ"ה = חומר-נפץ הודף
חנ"מ = חומר-נפץ מרסק
חנ"פ = חומר-נפץ
חסנ"ש = חסין-אש
ח"ע = חוסר-עורקים
חפ"ק =חבורת-פיקוד קדמית
חפ"ש = חייל פשוט
חרמ"נ = חיל-רגלים ממונע
חרמ"ש = חיל-רגלים משוריין
חר"פ = חיל-הרפואה
חרמ"צ = חיל-רגלים צמוד (לטנקים)
חרמ"ש = חיל-רגלים משוריין
ח"ש = חודר שריון
חש"ב = חוק שירות הביטחון
חש"נ = חיל-השריון
חש"צ = חוק-השיפוט-הצבאי
חת"מ = חיל-התותחנים
חת"פ = חבורת תחזוקה פיקודית

ט

ט` = טופס
טג` = (מכשיר) טלגרף
טג"ר = טלגרפית-רדיו
טופו` = טופוגרפיה
טור` = טוראי
טל` = טלפון
טלג` = טלגרפיה
ט.נ.ט = חומר-נפץ T.N.T (ראשי תיבות לועזיים)
טפ` = (מכשיר) טלפרינטר
טפ"ש = טיפול שבועי
טקא"ר = טילי קרקע-אוויר
טריג` = (נקודת) טריאנגולציה
טר"ש = טוראי ראשון

י

יא"א = יחידת-אחזקה אווירית (חיל האוויר)
י"ב = יחידת-בקרה (חיל האוויר)
יבד"צ = יחידת בתי דין צבאיים
יו"צ = יוצא צבא
יו"ש = יהודה ושומרון
יח` = יחידה
יח"מ = יחידת-משנה
יח"ר = יחידת-רישום
יחש"מ = יחידת-חימוש מרחבית
יח"ת = יחידת-תחזוקה
יחת"ש = יחידת-תשלומים
י"כ = יחידת-כוח
ימ"ח = יחידת-מחסני-חירום
ימ"מ = יחידת-מעבר-מילואים
יע"מ = יעד מבוצר
י"פ = יחידה פיקודית
יר"מ = יחידת-רכב-מילואים
יש"מ = יח` שליטה מרכזי (חיל האוויר)

כ

כ"א = כוח-אדם
כ"ס = כתב-סתר; כוח-סוס
כסת"ח = כיסוי-תחת
כתק"ל = כיתת-תיקונים-קלים

ל

לה"נ = לקח והישג נדרש
לו"ז = לוחמה זעירה (גרילה); לוח-זמנים
לוט"ר = לוחמה בטרור
לו"מ = לוחמת מודיעין
למ"ק = לא מסוגל לקרב
לש` = לשכה
לש"ב = לחמת-שטח-בנוי

מ

מא"ז = מפקד-אזור
מא"ח = מתקן אימונים חטיבתי
מא"פ = מחסן-אימונים פיקודי
מב` = מבצע; מבצעי
מבד"ק = מדור-בדיקה-קצינים
מב"ס = מפקד-בסיס
מג"ב = משמר-הגבול
מג"ד = מפקד-גדוד
מגל"ר = מערכת לגילוי-רשף
מגמ"ק = מגלה-מוקשים
מג"נ = מפקד-גונדה
מגסו"ל = מערכת לגילוי-סוללות (לפי קול)
מג"ש = מפקד-גוש
מד` = מדריך
מדא"ג = מדריך אימון גופני
מד"נ = מדריך-נוער
מד"ס = מדריך ספורט
מד"ר = מדריך ראשי
מ"ה – מה"צ=מגהרץ (רדיו)
מה"ד = מחלקת הדרכה
מה"ב = מרכז-הובלה
מה"ל = (ה)משמר (ה)לאומי
מהנ"פ = מפקד-הנדסה פיקודי
מה"ס = מרכז-הספקה
מהס"פ = מפקד-הספקה פיקודי
מה"ר = מטען הודף רקטי
מוג` = מוגבר; מוגברת
מוד` = מודיעין
מונ"א = מוקש נגד-אדם
מונ"ר = מוקש נגד-רכב
מו"צ = מושל צבאי
מור"ק = מורשת קרב
מזקו"מ = מערכת זחלים, קפיצים ומרכובים
מח` = מחלקה
מח"ב = מפקד-חבל
מח"ג = מחלקת-חימוש גדודית
מחו"פ = מנהלה, חילוץ ופינוי
מח"ז = מפקד מחוז
מח"ט = מפקד-חטיבה
מחכ"א = מחלקת-כוח-האדם (בחיל-הים)
מח"מ = מחנה-מעצר
מחצ"ד = מחלקת-ציוד (בחיל-הים)
מחש"פ = מפקד-חימוש פיקודי
מט` = מטאורולוגיה
מטכ"ל = (ה)מטה (ה)כללי
מטל"ר = מטול-רקטות
מט"נ = משחית-טנקים
מט"ק = מפקד-טנק
מט"ר = מפעיל טלפרינטר ורדיו
מ"י = מיל ימי; סימן נשק או תחמושת מתוצרת ישראל
מיל` = מילואים
מיק` = מיקרופון
מי"ק =מרכז-ידיעות קרבי
מ"כ = מפקד-כיתה; מרגמה כבדה
מכ"א = מדור-כוח-אדם
מכ"מ = מגלה-כיוון ומרחק (ראדאר)
מכמ"ת = מרגמה כבדה מתנייעת
מכ"ש = מוסמך לכשרות
מל"ח = משק לשעת חירום
מלש"ב = מועמד לשירות ביטחון
מ"מ = מפקד-מחלקה; ממלא מקום
ממח"ג = מפקד מחלקת חימוש גדודית
ממצ"א = מפקד-משטרה-צבאית אוגדתי
ממצ"ח = מפקד-משטרה-צבאית חטיבתי
ממצ"פ = מפקד-משטרה-צבאית פיקודי
ממר"מ = מרכז מחשבים ורישום ממוכן
ממ"ק = ממלא-מקום-קצין
מנ` = מנהלה; מנהלתי
מנ"א = מרכז-ניהול-אש
מנה"ס = מנהל-הסגל
מנ"ט = מטול נגד-טנקים
מנל"מ = מכבש נדחף לפיצוץ מוקשים
מנמ"ז = מנהל-מזכירות
מנמ"ר = מנהלה חטיבתיתמנמ"ש = מינוי משנה
מנ"פ = מפקד-נפה
מנ"ש = מצבת-לוחמים, נפגעים ושבויי-מלחמה
מס` = מספר
מס"א = מפקד(ת)-סיוע אוגדתי(ת)
מסו"ל = מפקד-סוללה
מסו"ר = מדור סימול ורישום
מס"ח = מפקד(ת)-סיוע חטיבתי(ת)
מס"פ = מרחב ים-סוף
מע"ד = מערכת יד (מערכת דיבור ושמע)
מעכ"נ = מערכת-כינון (בתותחים נ"מ מכווני-מכ"מ)
מע"מ = מפקד-עמדת-מרגמות (קלות ובינוניות)
מער"ש = מערכת ראש
מ"פ = מפקד-פלוגה
מפ"ט = מחסנאי-פקיד טכני
מפי"ק = מקום פיקודי (חת"מ)
מפל"ג = מפקד-פלגה (חיל הים)
מפ"נ = מפקד נפה
מפ"ע = מזכירות-הפיקוד-העליון
מפצ"ר = מפקדת-פצ"ר
מפק` = מפקדה
מ"צ = משטרה-צבאית
מצ"ב = מצורף בזה; ממשל צבאי וביטחון מרחבי
מצ"ד = מחלקת-ציוד (חיל האוויר)
מצ"ח = משטרה-צבאית חוקרת
מצ"ל = מצבת לוחמים
מצל"ח = מרכז צל"מ וחלפים
מצ"מ = מדור-ציוד-מוחזר
מצפ"י = מוצב-פיקוד-ימי
מצפ"ע = מוצב-הפיקוד-העליון
מ"ק = מכשיר-קשר
מק"ב = מקלע-בינוני
מקהנ"ר = מפקדת-קהנ"ר
מקהס"ר = מפקדת-קהס"ר
מקחש"ר = מפקדת-קחש"ר
םמק"ט = מפקד-קטע; מכשיר-קשר לטנק
מק"כ = מקלע כבד
מק"ל = מקלע קל
מקל"ר = מקלע רימונים
מקל"פ = מקלע פלוגתי
מקמצ"ר = מפקדת-קמצ"ר
מקמ"ר = משרד-קשר מרחבי
מקמ"ש = מקלט-משדר
מקצ` = מקצוע או מקצועי
מקצח"ר = מפקדת קצח"ר
מק"ש = משרד-קשר
מקש"פ = משרד-קשר פיקודי
מקרפ"ר = מפקדת-קרפ"ר
מקשר"ר = מפקדת קשר"ר
מקצמ"ר = מפקדת קתמ"ר
מר` = מרחב(י)
מרב"ד = מרכז-רישום, ביקורת ודיווח
מרב"ק = מרכז-בקרה
מרג` = מרגמה; מרגמות
מר"ד = מרכז-דלק
מרכ` = מרכזת
מרנ"ט = מטול-רקטות נגד-טנקים
מר"פ = מפקד-רפואה פיקודי
מר"צ = מרכז ציוד כללי ושירותים
מרש"ל = מרחב שלמה
מר"ת = מרכז-תחזוקה
מרת"ח = מרכז-תחמושת
מש"א = מרכז-שיקום-ואחזקה
משב"ט = משרד הביטחון
מש"ט = מפקד-שייטת
מש"ל = מחלקת-השלישות (בחיל האוויר)
משל"ט = מוצב-שליטה
מש"ק = מפקד שאינו קצין
מת"ח = מרכז-תחזוקה חטיבתי
מת"נ = מערכת תדלוק ניידת
מתנ"מ = מרכז-תנועות מטכ"ל
מתנ"פ = מרכז-תנועות פיקודי
מת"צ = מפקד תצפית
מת"ש = מנהל התשלומים

נ

נ` = נכשל; נקודה
נ"א = נגד-אנשים; ניהול-אש
נא"פ = נקודת-איסוף (נפגעים) פלוגתית (חר"פ)
נ"ג = נקודת-גובה
נג"ח = נוהל-גיוס חירום
נגמ"ש = נושאת-גייסות משוריינת
נדב"ר = נוהל דיבור ברשת רדיו
נ"ה = נקודת-התחלה
נוה"ד = נוהל והדרכה
נח"ל = נוער-חלוצי לוחם
נ"ט = נגד-טנקים
נט"ק = נחתת-טנקים
נל"נ = נקודה לנקודה (קשר)
נ"מ = נגד מטוסים
יל האוויר)נמ"א = נווטים, מקלענים, אלחוטאים (
נמ"ט = נייר מטה
נמ"כ = נחתת-מכוניות
נמ"ת = נקודת-מצבור-תחמושת
נמ"ד = נקודת מצבור דלק
נ"נ = נושאת-נשק
נ"ס = נגד-סוללות
נ"פ = נקודת-פיזור
נפג"מ = נפגע מדומה
נפ"מ = נקודת-פגיעה ממוצעת
נפ"ק = נקודת-פיקוח
נ"צ = נקודת-ציון
נצ"ל = נגד צוללות
נק"ל = נשק-קל
נר"מ = נקודת-ריסוק ממוצעת
נת"ב = נקודת תורפה בטיחותית

ס

ס` = סעיף
ס"א = סימול אפסנאי
סא"ל = סגן-אלוף
סב"ד = סוללת-בקרה ודיווח
סג"מ = סגן-משנה
סדב"ס = סדנה בסיסית
סד"ג = ספינת-דיג
סדח"ט = סדנה חטיבתית
סד"כ = סדר-כוחות
סד"פ = סדר פעולות
סדמ"ר = סדנה מרחבית
סה"ל = סדר הכנה לפעולה
סול` = סוללה
סטי"ל = ספינת-טילים
סט"ר = ספינת טורפדו
סל"ד = סיבובים לדקה
ס"מ = (קו) סוללה – מטרה
סמג"ד = סגן-מפקד-גדוד
סמג"נ = סגן-מפקד-גונדה
סמג"ש = סגן-מפקד-גוש
מפקד-חבלסמח"ב = סגן
סמח"ט = סגן-מפקד-חטיבה
סמ"ט = סגן-מפקד-טייסת
סמ"כ = סגן-מפקד-כיתה
סמ"מ = סגן-מפקד-מחלקה
סמנ"פ = סגן-מפקד-נפה
סמסו"ל = סגן-מפקד-סוללה
סמ"פ = סגן-מפקד-פלוגה
סמ"ר = סמל-ראשון; ספינת-משמר
סעפ"ש = סידור עניינים פה ושם
ספ"ט = ספינת-פטרול
ספ"כ = סגל-הפיקוד-הכללי
סצ"ר = (ה)סניגור (ה)צבאי (ה)ראשי
ס"ת = סמל תורן
סת"ג = סמל תורן גדודי
סת"ח = ספינת-תותחים
סת"פ = סמל תורן פלוגתי
סתרש"ף = מסתיר רשף

ע

ע` = עוזר
עבו"ש = ענף ביקורת ובחינת שיטות
ע"ל = עוד לא (ציון)
על"מ = עציר לפני משפט
עמ` = עמוד; עמודה; עמדה
עמו"מ = ענף משטר ומשמעת
עמ"צ = עוזר מפקד צבאי
ענ"א = עיבוד נתונים אוטומטי
ענו"ג = ענף נפגעים וגמלאות
ענוה"ד = ענף נוהל והדרכה
עסו"ק = ענף סיווג וקידום
ע"פיצות = עייפות צבאית
ע"ר = עזרה ראשונה
עת"א = ענף תעסוקת אזרחים
עתכ"א = ענף תנועת כוח אדם
עת"ר = עיתוד והרכשה
עת"ש = ענף תנאי שירות

פ

פה"ד = פיקוד-ההדרכה
פו"מ = פיקוד ומטה
פז"מ = פרק-זמן מינימלי
פזצט"א = פול זחל צפה טווח אמוד
פח"ח = פלוגה חטיבתית חר"פ
פח"ע = פעילות חבלנית עוינת
פח"פ = פקודת-החוק-הפלילי
פיק` = פיקוד; פיקודי
פל` = פלוגה
פל"ה = פלוגת –הובלה
פלה"ס = פלוגת-הספקה
פל"ח = פלוגה חבלית
פלמ"ס = פלוגה מסייעת
פלמ"פ = פלוגת מפקדה
פל"נ = פצצה שלא נתפוצצה
פלס"ד = פלוגת-סדנה
פלס"ר = פלוגת-סיור
נייה כיוון טווח תיאורפכט"ת =
פ"מ = פקודת(ות) מטכ"ל; פקודת-משימה (בחיל האוויר)
פמ"ע = פקודת מעצר
פס"ד = פסק-דין
פס"ח = פינוי, סעד וחללים
פצ"מ = פצצת-עומק
פצמ"ר = פצצת-מרגמה
פצ"ר = (ה)פרקליט (ה)צבאי (ה)ראשי
פק` = פקודה
פק"א = פיקוח אחזקה (חיל-האוויר)
פק"ב = פקד בכיר (הג"א)
פקה"ס = פיקוח-היסעים
פק"ל = פקודות-קבע לקרב
פק"מ = פקד משנה (הג"א)
פקל"ש = פקידת לשכה
פקמ"צ = פקודת מבצע
פק"ש = פקודת שחרור
פ"ר = פקיד ראשי

צ

צ` = צבא (סימן לאפסנית צה"ל), צפון
צ"א = צוות-אוויר
צב"ה = ציוד-ביטחון והצלה
צ"ג = צו-גיוס
צג"מ = צוות-גדודי משוריין
צג"ר = צוות גיוס ראשוני
צה"ל = צבא-ההגנה-לישראל
צה"נ = ציוד-הנדסה
צח"מ = צוות-חטיבתי משוריין
צי"ח = ציון ידיעות חיוניות
צל"מ = ציוד-לחימה מבוקר
צמ"ה = ציוד-מכני הנדסי
צ"נ = ציוד נושא (קשר)
צע"י = (ה)צבא (ה)ערבי (ה)ירדני
צפל"ד = צעיר פעור לח ודביק
צפ"מ = צוות-פלוגתי משוריין
צ"ק = צוות-קרב

ק

ק` = קצין
ק"א = קו-אפס (חת"מ); קרקע-אוויר (חיל-האוויר)
קב` = קבוצה
קב"א = קבוצת איכות (מקצועית)
קבו"ד =קצין בודק
קב"ח = קצין בינוי חילי (חיל-האוויר)
קב"ט = קצין-ביטחון
קב"נ = קצין בריאות הנפש
קב"ש = קצין-ביטחון-שדה
קבי"ד = קצין-בית-הדין
קד"צ = קדם-צבאי
קד"ר = קליטה דרך רגליים
ק"ה = קילוהרץ (באלקטרוניקה)
קה"ד = קצין-הדרכה
קה"נ = קצין-הנדסה
קהנ"ר = קצין-ההנדסה הראשי
קה"ס = קצין-הספקה
קהס"ר = קצין-ההספקה הראשי
קואו` = קואורדינטה
קז"ק = קצין זימון קורסים
קח"ש = קצין-חימוש
קחש"ר = קצין-החימוש הראשי
קטל"מ = קצין טלפונים מרחבי
קטק"א = קצין טילים קרקע-אוויר
קכ"אר = קצין-כוח-אדם ראשי
קל"ב = קרוב לבית
קמ"ב = קצין-מטה בכיר
קמב"צ = קצין-מבצעים
קמב"ש = ק"מ בשעה
קמ"ח = קצין מרכז חישובים
קמ"ט = קצין-מטה
קמט"ט = קצין-מטה טכני
קמ"צ = קצין-משטרה-צבאית
קמצ"ר = קצין-המשטרה-הצבאית הראשי
קמ"ק = קו מוצבים-קדמיים
קמ"ש = קילומטר-שעה; קצין-משפטים
קנ"א = קצין-ניהול-אש
קנמ"ש = קצין-ניהול מחוז-שיפוט
ק"ס = קצין-סוללה
קס"א = קשר-סיוע-אוויר
קס"ג = קו סגול
קס"מ = קצין סיורים ומדידות
קעת"מ = קצין עמדת תותחים/מרגמות
ק"פ = קופסת פיקוד
קפ"פ = קרב פנים-אל-פנים
קצח"ר = קצין צנחנים ו-חי"ר ראשי
קר"פ = קצין-רפואה
קרפ"ח = קצין-רפואה חילי
קרפ"ר = קצין-הרפואה הראשי
קר"ש = קצין-רפואת-שיניים
קר"ר =קצין רישום ראשי
ק"ש = קצין-שיפוט
קש"א = קצין-שיתוף ארטילרי
קש"ב = קצין-שיפוט בכיר
קש"ז = קצין-שיפוט זוטר
קשק"א = קצין שיתוף-פעולה קרקע-אוויר
קשר"ר = קצין-הקשר-והאלקטרוניקה הראשי
ק"ת = קצין תורן
קת"מ = קצין לתפקידים מיוחדים
קתמ"ר = קצין-התותחנים הראשי
קת"צ = קצין תצפית
קת"ק = קצין-תצפית קדמי

ר

ר` = ראש; ראה
רא"ל = רב-אלוף
רב"ט = רב-טוראי
רב"צ = רב צבאי; (ה)רבנות (ה)צבאית
רבצ"ר = (ה)רב (ה)צבאי (ה)ראשי
רב"ש = רכז ביטחון-שוטף (משטרת ישראל)
רבש"צ = רכז ביטחון-שוטף צבאי
רומ"ט = רובה מיטען
רוס"ג = רובה-סער גליל
רוס"ק = רובה-סער מקוצר
רוס"ר = רובה-סער
רח"פ = ראש-חוף
רינ"ט = רימון-יד נגד טנקים
רלק"מ = רכב לקילומטר
רל"ש = ראש-לשכה
ר"מ = רשימה מקובצת
רמ"א = ראש-מחלקת-אוויר
רמ"ד = ראש-מדור
רמ"ח = ראש-מחלקה
טהרמ"ט = ראש-ה
רמטכ"ל = ראש-המטה-הכללי
רמ"צ = רשימת מקצועות צבאיים
רנ"מ = רכב, נשק ומכשירים מדויקים
רס"ג = רב-סמל גדודי
רס"ח = רישום, סטטיסטיקה וחישוב
רס"ל = רב-סמל
רס"נ = רב-סרן
רס"פ = רב-סמל פלוגתי
רס"ר = רב-סמל ראשון
רע"נ = ראש-ענף
רפ` = רפואה
רפא"ל = רשות פיתוח אמצעי לחימה
רצב"א = רכב צבאי באחזקה אזרחית
רק"מ = רכב-קרב משוריין
רק"ש = רכב-קשר
ררנ"א = רומה (רובה) נגד-אדם
ררנ"ט = רומה (רובה) נגד-טנקים
רש"ק = ראש קרב

ש

ש` = שריון; שעה
ש"ב = שטח בנוי (לגבי תעבורה); שירות-ביטחון
שב"ה = שטח ביצוע הטסה
שבו"ז = שבור זין
שבצ"ק = שיבוץ קרבי
ש"ג = שוטר גדודי
שד"מ = שדה-מוקשים
ש"ט = שלט-מרחוק
שט"ל = שירותים טכניים למודיעין
שיפצו"ר = שיפור צורה
ש"כ = (ל)שירות כללי
שכפ"צ= שכבת פיצוץ
של"ר = שלישות ראשית
שלש` = שלישות
של"ת = שירות ללא תשלו
שמנ"ש = שימון שמירה
שמ"פ = שירות-מילואים פעיל
ש"נ = שעות נוספות
שס"נ = שירות סדיר נוסף
שע"ח = שעת חירום
שעמ"מ = שווה-ערך מטען-מלא (חת"מ)
ש"פ = שטח פתוח (לגבי תעבורה)
ש"צ = שוטר צבאי
שצ"ל = שינוי ציוד-לחימה
שק"ד = שטחים קדמיים
שק"ש = שק-שינה
ש"ת = שדה-תעופה
שת"פ = שיתוף-פעולה

ת

ת` = תפוצה
ת"א = תחבושת אישית
תא"ג = תדר אולטרה-גבוה
תאג"ד = תחנת-איסוף (פצועים) גדודית
תא"ל = תת-אלוף
ת"ב = תעודת-ביטחון
ת"ג = תדר גבוה
תג"מ = תדר גבוה מאוד
תד"ל = תובלת-הדרג הלוחם; תיק דרך לחייל
תוא"ר = תכנון וארגון
תוב` = תובלה
תוב"א = תובלה אווירית
תוד"א = תודעת אויב
תו"ל = תורת-הלחימה
תול"ר = תותח לא-רתע
תומ"ת = תותח מתנייע
תז"ח = תאריך וזמן חיבור
ח` = תחמושת
תטל"ג = תרגיל טקטי ללא גייסות
תל"ק = תלוי ללא קיר
ת"מ = (קט) תצפית – מטרה
תמ"ח = תותחנות נ"מ חיילית (חיל-האוויר)
תמ"ק = תת-מקלע
תמ"ה = תחנת-נפגעים – הג"א
תנ"ט = תותח נ"ט
ת"ס = תרגול-סדר
תס"ח = תרגול-סדר חמוש
תע"א = התעשייה האווירית
תע"מ = תעסוקה מבצעית
ת"פ = תחת-פיקוד
תצ"א = תצלום אוויר
תצ"ר= (ה)תובע (ה)צבאי (ה)ראשי
תק" ש= תיבת-קשר
תר` = תרגיל
ת"ש = (מדור) תנאי שירות
תש"מ = תאריך שינוי-מצבה